โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564”

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564”

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม
ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางรพีพร ศรีไสว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนวิชาสามัญฝ่ายวิชาการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายจิระวัฒน์ วงษ์ชารี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ผู้ฝึกสอนกีฬา และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย

Related posts