#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ สินในน้ำ

มาเข้าเวรรายงาน …………….คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ออกคำสั่งฯที่ 232/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดตลาดนัดทุกแห่งในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งยังได้ระบุอีกว่า หากครบ 14 วันตามคำสั่งให้ปิดแล้ว ให้เจ้าของตลาดนัดที่ประสงค์จะเปิดตลาดนัดใหม่ ให้ยื่นขออนุญาตในการเปิดทำการฯ ต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อาย ก่อนเปิดทำการ 7 วัน หากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อายได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเห็นว่า มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม จึงจะอนุญาตให้เปิดตลาดนัดได้ …………….โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลไปตรวจสอบในวันที่เปิดตลาดนัด ว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการโดยถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่อายทราบภายใน 1 วันทำการถัดไป นอกจากนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ออกคำสั่งอีก 2 ฉบับ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านบงตัน ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ให้มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564……………..แล้วยังได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองปู-หล่ายแก้ว ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับในพื้นที่สั่งปิดและควบคุมการเข้าออก ได้สั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้ กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ให้ปฏิบัติ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ฯทั้งสองแห่ง โดยไม่มีเหตุจำเป็น เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอดอยเต่าในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควมคุมโรคอำเภอดอยเต่ากำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ………….นี่คือการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ กว่า 20 อำเภอในพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านต้องดูแลและรับผิดชอบ ท่านทำงานอย่างไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดในกรณีพิเศษอะไรก็แล้วแต่ ท่านไม่เคยได้หยุดเลย พยายามทุกวิถีทางที่จะต่อสู่กับเจ้าไวรัสโควิด-19 และพยายามที่จะเอาชนะมัน แม้ว่าจะยากแสนเข็ญแค่ไหน ท่านยังต้องกัดฟันสู้กับมัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม แม้จะไม่เต็มร้อย แต่ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย และท่านยังพยายามสู่ต่อไปอีก เพื่อที่จะให้พี่น้องได้กลับมาใช้ชีวิตเช่นดัง เดิม แม้ว่าเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกนาน ขนาดเวลากินข้าวบางวันยังต้องเอามาทานบนรถเพราะนี่คือตัวตนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจญ ปรัชญ์สกุล ถึงจะพึ่งเริ่มทำงานได้แค่ 1 เดือนกับอีก 4 วัน แต่เพื่อพี่น้องประชาชนแล้ว ท่านผู้ว่าประจญ บอกว่าขอเป็นสีทนได้.…………….ถือเป็นข้อมูลที่ดี จังหวัดเชียงใหม่รักษาผู้ป่วยจากโควิด-19 หายเพิ่มอีก 202 ราย ส่วนด้านการฉีดวัคซีนเวลานี้ สามารถฉีดไปแล้วกว่า 1.1 ล้านคนของประชากรทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 64.36 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 209,151 คน คิดเป็นร้อยละ 63.83 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 109,847 คน คิดเป็นร้อยละ 90.68 และกลุ่มประชาชนทั่วไปฉีดแล้ว 731,027 คน คิดเป็นร้อยละ 89.98 อีกทั้งทางท่านผู้ว่าฯประจญ ปรัชญ์สกุล ยังได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประ ชาชนให้ได้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ หรือให้เต็มร้อยไปเลย พร้อมสั่งในเรื่องของการตรวจในเชิงรุกในทุกพื้นที่ ให้ทำการตรวจอย่างต่อเนื่อง แบบนี้ผมถือว่าท่านผู้ว่าประจญ มาถูกทางแล้วครับ

……….วันนี้ออกเวรแล้วครับ ………….สินในน้ำ……..

Related posts