#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงาน ……………ไม่ได้นำเสนอมานานสำหรับข้อมูลของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากทั่วโลก มีประเทศไหนที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นสูงสุด ขอยกเอาแค่ 10 ประ เทศที่พบผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา 81,033 ราย,รัสเซีย 40,217 ราย,สหราชอาณาจักร 37,269 ราย,เยอรมนี 35,662 ราย,ตุรกี 29,482 ราย,ยูเครน 27,377 ราย,โปแบนด์ 15,515 ราย,บราซิล 13,352 ราย,อินเดีย 12,265 ราย และ เนเธอร์แลนด์ 10,214 ราย นี่คือ 10 ประเทศที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ก็ยังถือว่าการติดเชื้อได้ลดจำนวนลงไปมากพอสม ควร เพราะแต่ละประเทศต่างก็เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด ……………..เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ทั้งสองท่านที่รับผิดชอบในเรื่องของโควิด-19 มีท่านรองรัฐพล นราดิศร ดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีน รองฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ ดูและในเรื่องของโควิด-19 ที่เวลานี้ได้แจ้งให้คนเชียงใหม่ช่วยกันรณรงค์ให้พี่น้องชาวเชียงใหม่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบ 100% แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดการป่วยหนักและป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อและแพร่กระจายโรคให้บุคคลอื่นๆที่อยู่รอบข้างได้ ………………ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ปลอดภัยท่านผู้ว่าประจญ และรองฯทั้งสองท่านฝากแจ้งมาว่า หากท่านยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือมีบุคคลใกล้ชิดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ควรรีบเร่งให้เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด ด้วยความเป็นห่วงของท่านผู้ว่าประจญ และรองฯทั้งสองท่าน และเพื่อให้ชาวเชียง ใหม่และเมืองเชียงใหม่ปลอดภัยจากวิกฤตโรคโควิด-19 นี่คือความปรารถนาดีและห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าที่รับผิดชอบ .……………จังหวัดเชียงใหม่ร่วมส่งเสริมผ้าไทย ตามพระดำริ ผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายเพื่อให้เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา โดยขอให้ทุกภาคส่วนราชการได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุก คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทย ที่ผลิตโดยการใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริง และคงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยมสวยงาม ให้เป็นที่นิยมสู่สากลสามารถใส่ได้ทุกเพศวัย ……………. โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายประจญ ปรัชญ์สกุล ได้ประกาศให้การใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ ที่เชิญชวนให้คนเชียงใหม่ใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ……………..จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม KicK off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มุ่งขยายผล พัฒนาขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ฟ้าใส ไร้มลพิษ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ได้มอบหมายให้นาย รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯเป็นประธาน ในกิจกรรม KicK off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ จากความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เจตนารมณ์ ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ

………วันนี้ออกเวรก่อน ……..สินในน้ำ……..

Related posts