นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ศึกษาดูงานการปลูก “กัญชา” กับแนวทางเพื่อการรักษา และการปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้คนพิการ

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ศึกษาดูงานการปลูก “กัญชา” กับแนวทางเพื่อการรักษา และการปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้คนพิการ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  ณ คลีนิกแพทย์แผนไทยบ้านคูณสุข ศุภาลัยปาร์ค 2 ซ.พหลโยธิน 21 แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และตำแหน่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษา และรับฟังการบรรยายแนวทางการ “ปลูกกัญชาเพื่อการรักษาและทางการแพทย์” ซึ่งอาจจะเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่”เกษตรกรคนพิการ”สามารถจะนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว


ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน CEO บ.นิวแลนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสรรเมล็ดพันธุ์ของ “กัญชา” และวิธีทางการเพาะปลูก รวมถึงการนำส่วนต่างๆของ “กัญชา” มาสร้างคุณค่า เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เช่นเครื่องสำอาง กาแฟ ชา ฯลฯ เพื่อเป็นการรักษาและยังคงเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรตามแนวทางที่ได้ศึกษามา


โดยมีความเป็นมาของโครงการปลูก “กัญชา”ทางการแพทย์และพัฒนาสู่สินค้า โดย บริษัทนิวแลนด์อเทคโนโลยี จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สกลนคร) ที่จะร่วมกันสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ให้การสนับสนุนทุน รวมถึงวิสาหกิจชุมชน/นักวิชาการ/ Growetไทย และต่างประเทศมีกระบวนการส่วนร่วมกันในการพัฒนาการปลูกกัญชาของไทยมาตราฐานสู่สากล


และต่อไปในวันข้างหน้าจะมีการร่วมมือกันระหว่าง “คณะผู้บริหาร ” กับ “คนพิการ” ที่จะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสการเข้าถึงการเพาะปลูก “กัญชา” ที่อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตและนำมาเป็นการสร้างรายได้ให้ครอบครัวของคนพิการในการต่อไป

Related posts