#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงาน …………..นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถาน การณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยสั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่แคมป์คนงานหมู่ที่ 7 บริษัท ซิโนไฮโดร(ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2564 …………..รวมทั้งหอพักนายครรชิตศรีวิชัย เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี,แคมป์คนงานสวนลุงเจริญ เลขที่ 188 หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี และบ้านพักแรงงานต่างชาติ เลขที่ 50/2 หมู่ที่ บ้านบวกหัวช้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 2- 15 พฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ยังสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแอ่นใหม่ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า ระหว่างวันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2564 ปิดพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย ระหว่างวันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2564 และปิดพื้นที่หอพักนางพัฒนกิจ(หอพักสีส้ม) เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 4-17 พฤศจิกายน 2564 .…………….ทั้งนี้ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคคิดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควมคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 .……….. นี่คือการต่อสู้เต็มรูปแบบของท่านผู้ว่า ประจญ ปรัชญ์สกุล ที่ได้เปิดศึกกับเจ้าโควิด-19 โดย เฉพาะการตรวจในเชิงรุกที่ท่านผู้ว่าได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกลุยในทุกพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เมื่อเจอแล้วก็ทำตามขั้นตอนอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ทำอยู่เวลานี้ ที่ไหนมีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง หรือเสี่ยงต่ำ ก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงาน เมื่อมีการขอให้ปิด พี่น้องเจาของธุรกิจขอให้ความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องและธุรกิจของท่าน ………. .นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 4 อำเภอ นำร่องด้านการท่องเที่ยว อนุญาตเปิดดำเนินกิจการและกิจกรรมภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ COVID – Free Setting มีพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง โดยกำหนดให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต สวนสนุก และสวนน้ำ รวมถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ยกเว้นสถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล หรือสถานเลี้ยงเด็กที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ ………… ส่วนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ก่ารค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย สวนสาธารณะ ลานกีฬา สระว่ายน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือสนามกีฬาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬา สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting

…………..ออกเวรก่อนครับ ……….สินในน้ำ…………

Related posts