#สภากาชาดไทย ร่วมจัดกิจกรรม การบริจาคโลหิต

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย ได้นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ มาทำการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน

โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก จนส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลน จึงขอเชิญชวนคนไทยที่สุขภาพดีมาช่วยกันบริจาคโลหิตพร้อมกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts