#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออน ไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงาน ……………จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ที่เดินหน้าต่อสู้กับเจ้าโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เพราะท่านผู้ว่าคือลูกผู้ชายหัวใจเกินร้อย ได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกลุยเดินหน้าตรวจหาเชื้อในเชิงรุกด้วย ATK เพื่อเร่งตัดวงจรการระบาดอย่างรวดเร็ว หากผู้ติดเชื้อไม่มีอาการจะดูด้วยระบบ Home lsolaton พร้อมกันนี้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกำกับดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนได้เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหากเกิดการติดเชื้อโควิด-19 ………….และที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุเทพที่ 1 และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียง ใหม่ ร่วมแถลงรายงานความคืบหน้าการบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จัง หวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และวางแนวทางร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง …………..นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เปิดเผยว่า การระบาดของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด โดยแนวทางที่สำคัญในห้วงสัปดาห์นี้ คือการเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว สำหรับประชาชนที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาตรวจด้วยตนเอง หากพบมีผลบวก ให้รีบแจ้งผลการตรวจไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งหากไม่มีอาการจะรักษาด้วยการแยกกักตัว ( Home lsolation) โดยจะมีการจัด Set Box ยาและอุปกรณ์ต่างๆ และมีทีมแพทย์โทรสอบถามอาการเป็นประจำทุกวัน ซึ่งหากพบมีอาการแย่ลงจะได้ส่งเข้ารับการักษาในโรงพยาบาลต่อไป .…………..ส่วนการบริหารจัดการเตียงของจังหวัดเชียงใหม่นั้น สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือไม่มีอาการ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดเตรียมศูนย์แยกกักชุมชน (Community lsolation) ส่วนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีแดง หรืออาการหนัก ซึ่งต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประสานสำรองเตียงไปยังจังหวัดข้างเคียง กรณีจำนวนเตียงดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีแดงในจังหวัดไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขอย้ำให้ ประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการ Universal Prevention For COVID-19 หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ทั้งการเว้นระยะห่างการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 …………..ด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่ามีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้วางแนวทางระดมเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เร่งตรวจหาเชื้อในเชิงรุกด้วย ATK เพื่อตัดวงจรการระบาดอย่างรวดเร็วและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง พร้อมเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่ พร้อมประสานความร่วมมือในด้านต่างๆกับทุกภาคส่วน ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …………..นี่คือการต่อสู้กับเจ้าโควิด-19 ในเชิงรุกที่มี แม่ทัพอย่างท่านผู้ว่าประจญ ปรัชญ์สกุล และรองแม่ทัพอย่างท่านรองฯ รัฐพล นราดิศร และ ท่านรองฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มรูป แบบเพื่อออกลุยกับเจ้าโควิด-19 นี่คือการทำงานของท่านผู้ว่าและรองฯพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จับได้ต้องได้ พี่น้องประชาชนต้องเป็นกำลังใจและให้กำลังใจ แก่กองทัพที่นำโดยแม่ทัพที่ชื่อ ประจญ ปรัชญ์สกุล ที่กำลังต่อสู้กับกองทัพโควิด-19 อยู่เวลานี้

…………ออกเวรก่อน…………สินในน้ำ……

Related posts