#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินในน้ำ เข้าเวรรายงาน ……………. สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่านก่อนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 348 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ 10 ราย โดยมาจากจังหวัดลำพูน 3 ราย เมียนมาร์ 2 ราย กาญจนบุรี 2 ราย กรุงเทพมหานคร เพชรบูรณ์ และ พิจิตร จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 74 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ใหม่ บ้านกองปะหมู่ที่ 7 ตำบลสลี อำเภอฮอด 14 ราย คลัสเตอร์ใหม่ แคมป์โรงงานตุ๊กตา หมู่ที่ 10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 12 ราย คลัสเตอร์กลุ่มทำนาหมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 10 ราย คลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้างหมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 8 ราย และคลัสเตอร์เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า 3 ราย นอกนั้นเป็นคลัสเตอร์เล็กๆที่พบผุ้ติดเชื้อรายใหม่แห่งละ 1-2 ราย ………….การตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจในเชิงรุกและการติดตามผู้สัมผัส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 48 ราย ได้แก่คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ 15 ราย ส่วนตลาดอื่นๆ ที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้แก่ ตลาดรวมโชค 3 ราย ตลาดประตูเชียงใหม่ 2 ราย ตลาดประตูก้อม และตลาดวโรรสพบเพิ่มแห่งละ 1 ราย คลัสเตอร์บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาฟ้าฮ่าม 5 ราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 5 ราย และโซนขายโทรศัพท์ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลา ซ่า 3 ราย และคลัสเตอร์อื่นๆ อีกหลายคลัสเตอร์ ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแห่งละ 1-2 ราย ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและดำเนินการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าพบเพิ่ม 116 ราย ขณะที่การระบาดในครอบครัว ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย จาก 6 ครอบครัว ……………..ส่วนอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 111 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 68 ราย อำเภอดอยสะเก็ด 36 ราย อำเภอสันทราย 35 ราย อำเภอแม่ริม 24 ราย และอำเภอสารภี 24 ราย สำหรับผู้เสียชีวิต 1 รายเป็นชายไทยอายุ 88 ปี มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง ปอดอุดกั้นเรื้องรัง และผู้ป่วยติดเตียง พบติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล และรองผู้ว่า นายรัฐพล นราดิศร และ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ ถึงมีความเป็นห่วงพี่น้องในเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่หลายท่านยังไม่ยอมไปรับการฉีดวัคซีน จึงขอความร่วมมือพี่น้องโดยเฉพาะท่านที่มีญาติที่เป็นผู้สูงอายุ ขอให้ท่านได้นำญาติของท่านไปเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียชีวิต ……………..ด้านการฉีดวัคซีน ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่โดยท่านพ่อเมืองเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล และรองผู้ว่า นายรัฐพล นราดิศร และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิด AstraZeneca ได้ที่เว็บไซต์ ก๋ำแปงเวียง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน และผู้ที่ฉีด Sinopharm ครบ 2 เข็มเกิน 4 เดือน หรือ 120 วัน ซึ่งจะมีการนัดหมายวัน เวลาสถานที่ฉีด ผ่าน SMS และเบอร์โทรศัพท์ หรือตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ ก๋ำแปงเวียง …………….

……..วันนี้ออกเวรก่อนครับ …………สินในน้ำ……….

Related posts