#นายใหญ่สวนสัตว์ รับมอบผลิตภัณฑ์ นมไทย – เดนมาร์ค

ด้วยทางนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค โดยมีนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และผู้บริหารให้การต้อนรับ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือตอนบน​(โรงงานเชียงใหม่) ได้มอบผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์คจำนวน 100 ลัง​ (3,600 กล่อง) ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ซึ่งปีนี้สวนสัตว์จะจัดในรูปออนไลน์ผ่านทาง Facebook สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts