#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ สินใน น้ำ มาเข้าเวรรายงาน …………….มีข้อมูลแต่ไม่ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาปิดข่าวกัน หรือว่าเป็นเรื่องโกหก อันนี้พี่น้องก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับ ข้อมูลที่ว่าเวลานี้ หมู ไก่ติดเชื้อโรคตัวใหม่ ห้ามกิน 6 เดือน ติดเชื้อตายภายใน 9 วัน อีกทั้งพนักงานของบริษัทนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว 7 คน และที่ฟาร์มนครปฐม หมูขนร่วงและพุพอง หมู ไก่ เป็ด ตายวันละนับพันตัวทางเจ้าของฟาร์มเขาบอกเอง เวลานี้ ลูกชิ้น ไส้กรอก ฮอทด็อก ควรงดไว้ก่อน ช่วงนี้กินกุ้ง ปลา หรือผักกันไปก่อน กันไว้ดีกว่าแก้ ข้อมูลนี้ขอย้ำว่าไม่ขอยืนยันว่าจริงหรือเท็จ แต่ฟังหูไว้หูมันก็ไม่เสียหายอะไรใช้ไหมครับพี่น้อง เพราะว่าเดียวนี้เมืองไทยเรา มันกำลังจะเป็นศูนย์รวมของเชื้อโรคนานาชนิดที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่ละเชื้อโรคล้วนแต่เป็นสายที่กลายพันธ์แทบทั้งนั้น อยู่ที่ฝีมือ การบริหารของผู้นำรัฐบาล ว่าจะแก้ไขไปในทิศทางใด …………..จังหวัดเชียงใหม่เตรียมเปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่านักเรียนจะมาเรียนกันครบจำนวนหรือเปล่า เพราะผู้ปกครองหลายคนเขายังกังวลเจ้าโควิด-19เพราะว่าการฉีดวัคซีนมันก็ยังไปไม่ถึงไหน จะไปฉีดทั้งทีปัญหามันเยอะ เดียวจะต้องไปลงทะเบียนหมอพร้อม พอหมอไม่พร้อมก็ให้ไปลงทะเบียนในเว็บอื่น ดูแล้วเหมือนทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยาก ไม่รู้ว่าการบริหารจัดการแค่ฉีดวัคซีนทำ ไมมันถึงต้องผ่านนั้นผ่านนี้ ทำไมไม่ทำอย่างประเทศอื่นเขา แค่นำบัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปฉีดได้เลยแล้วก็ออกใบรับรองให้มันก็หมดเรื่อง ไม่ต้องไปเข้าเว็บนั้นเว็บนี้ แล้วพวกท่านรู้หรือไม่ว่า คนบ้านนอกหรือคนในเมืองที่สูงอายุ เขาจะรู้กันหรือเปล่า ไม่เข้าใจจริงๆกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ .…. ………และการเตรียมเปิดภาคเรียนในวันที่ 14มิถุนายน 2564 นี้ ทางจังหวัดได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบ 70%ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด ซึ่งเวลานี้ยังไม่แน่ชัดว่า ทางจังหวัดได้ฉีดตามที่แจ้งครบกันหมดหรือยังและได้กี่เปอร์เซ็นต์ แล้ว เพราะว่าการเปิดภาคเรียนมันจะไม่เหมือนดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา จะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดได้เลยมันจะต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่ ความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน รวมไปถึงการตรวจสอบประวัติความเสี่ยงของนักเรียนและบุคลากรที่มาจากพื้นที่เสี่ยง …………..เพื่อเข้าสู่การคัดกรองและกักตัวเอง 14 วัน ก่อนเปิดภาคเรียน ตลอดจนสร้างความตระหนัก การรับรู้ในมาตรการแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของมาตรการในการเปิดภาคเรียน ได้ให้สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่สถานการณ์ความรุนแรงการระบาดของโควิด-19 และมาตรการติดตามและรายงานผลเพื่อให้การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ …………..สำหรับการขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีสถานศึกษาฯได้เสนอเรื่องขออนุญาตเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 574 โรงเรียน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปิดภาคเรียน มีมติไม่เห็นชอบให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่จัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On Site แต่สามารถจัดการเรียนการสอนใน 4 รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Demend, On Hand)ได้ …………….ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ยังไงขอให้บริหาร จัดการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่านักเรียนแต่ละโรง เรียนมีจำนวนมาก รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่มาส่ง อีกทั้งครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งจะทำการตรวจกันได้ทั่วหรือเปล่า เกิดสมมุติมีใครติดมาสักราย จะเป็นนักเรียน หรือคุณครู หรือผู้ปกครอง หรือบุคลากรภายในโรงเรียน ผมว่ามันจะยุ่งยิ่งกว่าฝอยขัดหม้อ

………….ออกเวรดีกว่า…………..สินในน้ำ

Related posts