#รองอธิบดีกรมน้ำ .ตรวจเยี่ยม Rest Area. หน่วยบริการประชาชนช่วงปีใหม่ https://www.muanchononlinenews.com/123668

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบของขวัญปีใหม่’ 64 สร้างสุขของคนไทย ด้วยหัวใจให้บริการ”
ระหว่างวันที่ 1-2 ม.ค.2564

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจจุดการให้บริการนักท่องเที่ยว ของกรมทรัพยากรน้ำ พื้นที่ภาคเหนือ ตามที่ รมว.ทส.ได้มอบหมายให้ สำนักงานในภูมิภาคที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางสัญจรหลัก และสายรอง ที่มีนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่

จัดสถานที่ Rest Area : จุดแวะพักของ ทส. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งเป็น “1 ใน 13 ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน จากใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ ตลอดปี 2564” ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มีพื้นที่จุดให้บริการพักรถ 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย และ ส่วนอุทกวิทยาที่ 4 เชียงแสน

ได้ตอบรับนโยบาย รมว.ทส. ซึ่งเป็น 4 แห่ง ใน 484 จุด ของ ทส. ที่ให้บริการน้ำดื่ม จุดพักรถ ห้องน้ำสะอาด สวนดอกคอสมอสสวยงาม แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว และนิทรรศการการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ระบบเตือนภัยน้ำหลาก ดินถล่ม (Early Warning) ตามสโลแกนการให้บริการ “แวะจุดเช็คอิน-กินกาแฟ-ชมดอกคำแผ้แหล้-เผยแพร่นิทรรการ-บริการห้องสุขา”

ทั้งนี้ ได้เพิ่มมาตรการโดยทำการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการจุดพักรถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลแห่งความสุข เปลี่ยนจาก 7 วันอันตราย เป็น “7 วันแห่งความสุข”

ธนิศา.  (พัช). รายงาน

Related posts