#มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับโรงบาลลานนา เข้าตรวจโควิด-19ในค่าย

ที่กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1)ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สิบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และพันโท ศิริพล ไชยมงคล ผู้บังคับกองพัน​ ร่วมกับโรงพยาบาลลาน จัดโครงเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด19ในเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคโควิด-19 ในกลุ่มกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร

โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลลานนา นำทีมโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมเก็บตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูก และลำคอ ส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการฯ ของโรงพยาบาล ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts