#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ

สินใน น้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ ……………มีประกาศจากโรงพยาบาล เรื่องของการเลื่อนนัดฉีดวัคซีนเข็มแรก สาเหตุเพราะได้วัคซีนน้อยเกินไปโดยที่จังหวัดลำปาง ได้ออกประกาศยกเลิกนัดหมายลงเข็มและจะแจ้งนัดหมายใหม่ตามจำนวนที่ได้อีกครั้ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนแจ้งเลื่อนนัดกันระนาว เผยถูกเทโควตาวัคซีนไม่มีกำหนด ส่วนที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ชีช่องสงสัยให้ถามสาธารณสุขจังหวัด หรือสสจ. เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกันบ่อย ซึ่งไม่รู้ว่าพี่น้องทั้งชาวลำปางและเชียงใหม่ ที่ไม่ลงทะเบียนแล้วต้องมาถูกเลื่อนนัดโดยไม่รู้ว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ อันนี้ไม่รู้ว่าใครไม่พร้อมกันแน่ แต่ผมว่าโรงพยาบาลน่าจะพร้อม เพราะมีบุคลากรครบครัน ส่วนไม่พร้อมน่าจะเป็น หน่วยงานของรัฐหรือไม่ก็วัคซีนยังไม่มาหรือไม่มีหรือมีไม่พอยังไงก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับพี่น้องยังไงได้ฉีดแน่แต่อาจช้าหน่อย ……………ส่วนวัคซีน แอสตรา เซเนกา ส่งมอบวัคซีนล็อตแรก 1.8 ล้านโดสให้รัฐบาลไทยแล้ว เมื่ออาทิตย์ก่อน(2 มิ.ย) โดยยังไม่ชัดเจนว่า ตามข้อตกลงจะส่งมอบ 6 ล้านโดส ภายในเดือนมิถุนายน 2564 นั้น จะทยอยส่งมอบให้ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เนื่อง จากเป็นวันที่รัฐบาลจะปูพรมฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ทั่วประเทศ แต่จากยอดวัคซีนเท่าที่มีตอนนี้ ทำให้ต้องจัดสรรให้แต่ละจังหวัดได้เพียง แค่ 3,600 โดส ในขณะที่แต่ละจังหวัดมีคนลงทะเบียนนัดหมายแล้วจะฉีดวัคซีนมากกว่ายอดที่ได้รับจัดสรรจำนวนมากจนหลายแห่งต้องปรับแผนฉีดวัคซีนกันจ้าละหวั่น …………..มาที่เมืองรถม้า ลำปาง ซึ่งประสบความสำเร็จในการรณรงค์ให้ประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้อย่างงดงามมียอดกว่า 200,000 คน เป็นสัดส่วนสูงสุดของประเทศ จนมหาดไทยให้จังหวัดลำปางเป็นโมเดล นำไปขยายผลแต่ละจังหวัด เมื่อได้รับจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าที่คาด จึงต้องออกประกาศจังหวัดลำปาง แจ้งว่าตามที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม และผ่าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งได้นัดหมายวันเวลาในการฉีดวัคซีนกับสถานบริการที่ท่านเลือกไว้แล้ว …………..แต่เนื่องจากมีการระบาดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทำให้จังหวัดลำปางได้รับการจัดสรรวัคซีนมาได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกเลิกการนัดหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนออกไปก่อน อย่างไรก็ตามคิวการจองวัคซีนของท่านยังอยู่โรงพยาบาลที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม จะติดต่อแจ้งวันเวลาในการฉีดที่แน่นอนให้ท่านทราบอีกครั้ง ผ่านช่องทางนี้ 1. กรณีจองผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม เจ้าหน้าที่จะติดต่อมาที่เบอร์โทรของท่าน หรือแจ้งให้ท่านทราบที่บ้าน 2. กรณีแจ้งความประสงค์ผ่าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทาง อสม.จะเป็นผู้ที่แจ้งให้ท่านทราบ จบข่าว ……………สุดท้ายทั้งเชียงใหม่และลำปางก็กินแห้วกันไปก่อน มันก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่า บ้านนี้เมืองนี้ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ มีพรรคพวกผมหลายคนบอกว่าวันนี้ (7 มิ.ย) จะไปฉีดวัคซีน ผมยังถามว่ามันจะได้ฉีดหรือเขาบอกทางหน่วยงานเขาแจ้งมาแล้ว แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ ขนาดหม้อก็พร้อม บุคลากรทางแพทย์ก็พร้อม แต่วัคซีนดันไม่พร้อม ซึ่งต้องถือเป็นเรื่องใหญ่ เอาแค่เชียงใหม่กับลำปางมีคนมาลงทะเบียนฉีดเป็นหมื่นหรือมากกว่า แต่วัคซีนได้มาเพียงจังหวัดละ 3 พันกว่าโดส ไม่รู้เป็นเพราะอะไร แต่พี่น้องต้องอย่าลืมว่า เจ้าโควิดมันไม่ได้รอวัคซีนยังเรา นี่เกิดมันมารอบ 4 แล้วการฉีดวัคซีนของเรายังไปไม่ถึงไหน มันจะเอาอยู่หรือไม่ เมืองไทยมีประชากรเกือบ 70 ล้านคน เวลานี้ที่ฉีดไปแล้ว น่าจะยังไม่ถึง 10 ล้านคน หรือ 1% จะได้หรือยัง เป็นคนไทยต้องเป็นสีทนได้ ………

………วันนี้ออกเวรก่อนนะครับ …………..สินในน้ำ

Related posts