#กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ ชมผลสำเร็จเศรษฐกิจชุมชน ลดใช้พลังงานและเพิ่มรายได้

ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแคบหมูโบราณบ้านแม่กะ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานและสื่อมวลชนเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมีกระบวนการผลิต ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ที่บ้านแม่กะ อำเภอแม่แตง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรไร่แฝกใหม่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับวิสาหกิจชุมชนแคบหมูโบราณ บ้านแม่กะฯ ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล โดยส่งเสริมเตามณฑล หรือเตาประหยัดพลังงานแบบ 2 กระทะ ทดแทนเตาแบบเดิม พร้อมยังได้สนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่แฝกใหม่ โดยสำนักงานฯได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก โดยสามารถเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาได้มากขึ้น ลดการสูญเสียขั้นตอนการผลิต ทำให้การตากปลาลดน้อยลง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts