#คณะแพทย์ศาสตร์ มช. เปิดแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมให้สื่อตรวจสุขภาพ

ที่ห้องประชุมชั้นที่ 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำปี 2563

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้คุณวุฒิ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยมีวาระสำคัญๆมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้ป่วย และได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงตึกสุจินโณ พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณสื่อมวลชน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts