#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงาน ……………เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนางบงกช ตุวานนท์ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ก่อนที่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จะแถลงนโยบายการพัฒนาเมือง ก่อนเข้ารับต่ำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ และ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ……………นายอัศนี บูรณุปกรณ์ ได้แถลงนโยบายการบริหารในวาระ โดยสรุป 9 ข้อ ดังนี้ 1. ด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ , 2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต , 3. ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ , 4. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม , 5. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว , 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 7. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน , 8. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , 9. ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้การบริหารแบบบูรณาการตามหลักธรรมมาภิบาล การมีส่วน ร่วมและตรวจสอบได้ ……………..นายอัศนี ยังให้สัมภาษณ์ว่า นโยบายดังกล่าว สามารถปฏิบัติได้ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยทำงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และข้าราชการ เพื่อเป็นเอกภาพ หรือทิศทางเดียวกันไม่แบ่งฝ่าย ภายใต้ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเทศบาลมีรายได้เฉลี่ยปีละ 1,600 ล้านบาท ช่วงโควิดระบาด ปี 62-63 รายได้ลดเหลือเพียง 1,300 ล้านบาท หายไป 300ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการลดภาษีที่ดินและโรงเรือน 90%ซึ่งทางเทศบาลมีรายจ่ายประจำ 28-29 % ซึ่งไม่เกิน 40%ของรายได้ ทำให้มีเงินสะสมเหลืออยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด …………..นอกจากนี้การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการและงบประมาณที่มีอยู่ให้สมดูลระหว่างรายได้และรายจ่าย โดยลดโครงการแผนงานที่ไม่จำเป็นหรือฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย 70% ที่สำคัญมีนโยบายสร้างงานและรายได้สู่ชุมชน โดยเฉพาะถนนคนเดิน หรือพื้นที่จำหน่ายสินค้า 4 แขวง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนท่องเที่ยวชุมชน……….. … ผมขอวกกลับมาเรื่องที่ท่านนายกอัศนี จะให้พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าที่คาดไว้ เลยขอฝากท่านนายกเทศมนตรี อัศนี ว่า ท่านจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะให้ประชาชนเขาได้ฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมาย ถ้าเป็นไปได้ทางเทศบาลมีเจ้าหน้าที่ๆมีความรู้มากมาย ท่านนายกจะไม่ลองให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชา ชนที่มีความประสงค์จะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และสิ่งสำคัญต้องแจ้งให้ประชาชนเขาทราบกันด้วยนะครับว่า วัคซีนที่ฉีดเขาจะได้วัคซีนอะไร เพื่อเป็นทางเลือก ยังไงถ้ามันไม่เกินความ สามารถรบกวนท่านนายกอัศนี ช่วยสั่งการหน่อย ผมว่าจะได้ใจพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อีกเยอะ รวมทั้งให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนด้วยยิ่งดี …………….. ดูข้อมูลอันนี้ เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง โดย ด.ต สิทธิชัย คล้ายพันธ์ ผบ.หมู่ ป. สภ.เขาชะเมา เขาไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก แล้วเกิดอาการร่างกายซีกขวาชาเดินไม่ได้ ต้องใช้ไม่เท้าช่วยพยุงและต้องลาพักงานเพราะไม่สามารถทำงานได้ โดย ด.ต สิทธิชัย บอกว่า ตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขาชะเมา ก่อนเกิดอาการร่างซีกขวาชา ตนยังทำงานตามปกติร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายทุกวัน ยังปีนต้นไม้เก็บผลกระท้อนได้ ทำสวนเกษตรได้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากเดินทางไปฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก หลังจากฉีดแล้วก็ไม่มีอาการอะไร จึงขับรถกลับบ้าน ผ่านไปได้ 2 ชั่วโมง เกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย ปวดแสบหน้าอก ปวดศรีษะรุนแรงจึงขับรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลวังจันทร์ ไม่พบหมอ จึงขับต่อไปที่โรงพยาบาลเขาชะเมา โดยอาการเริ่มรุนแรงขึ้นแต่แพทย์ก็ยังไม่รักษา ทั้งที่บอกว่าไม่ ไหวแล้ว และยังบอกว่าอาจเกิดจากการแพ้วัคซีน แต่แพทย์ตอบได้ดีมากว่าอาการแบบนี้มาทำไม

……………วันนี้ขอออกเวรก่อน พรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ ………….สินในน้ำ

Related posts