#ข่าวสังคม 4 ธ.ค 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  สินในน้ำ  เข้าเวรรายงาน …………… เมื่อวานผมได้ฟังจากปากของพ่อเมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ได้ออกมายืนยัน นอนยัน และนั้งยันว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังปลอดภัยเรื่องโควิด-19 ขนาดท่านพ่อเมืองบอกว่า หลายหน่วยงานได้ร่วมลงขันกันว่า ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ แล้วเกิดติดเชื้อโควิด-19 จ่ายทันที 1 แสนบาท จึงขอพี่น้องอย่าตระหนกจนเกินไป โดยเฉพาะข่าวลือต่างๆ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เสีย หาย ขอร้องอย่าได้ซ้ำเติมกันเลย เพราะเชียงใหม่ยังเป็นปกติไม่มีอะไรที่รุนแรง ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยังอยู่เท่าเดิม ……………สิ่งสำคัญท่านพ่อเมืองบอกว่า ยังไม่มีแนวคิดที่จะล็อคดาวน์เมืองเชียง ใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหน ไม่มีการกักตัว 14 วัน เพียงแต่มีการตรวจคุมเข้ม เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ส่วนเรื่องข่าวลือที่ไม่สร้างสรรค์ พี่น้องอย่าได้เชื้อ เพราะว่านั้นคือผู้หวังดีประสงค์ร้าย เศรษฐกิจของเชียงใหม่กำลังจะได้ดี พอมาเจอกับเหตุ การณ์แบบนี้ ทำเอาผู้ประกอบการหลายแห่งกินไม่ได้นอนไม่หลับ .…………..เพราะว่ากำลังจะไปได้ดีแล้ว ไม่น่าต้องมาเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้ ยังมีข่าวว่า โรงแรมในเชียงใหม่ ได้ถูกยกเลิกไปกันหลายโรงด้วยกัน เพราะว่าเจอกับข่าวลือ โดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาว 10-13 ธันวาคม 2563 นี้ เจ้าของสถานประกอบการ ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก สถานบันเทิงต่างๆ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย ทุกอย่างถูกกระทบกันหมด  .…………..ก็อยากจะบอกให้ กับนักท่องเที่ยวว่า อย่าได้วิตกกังวลใดๆที่จะขึ้นมาเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงของวันหยุดยาว 10-13 ธันวาคม 2563นี้ เพราะทุกอย่างยังคงเป็นปกติ ไม่มีคนติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมออกมาเดินเพ่นพ่านใดๆ ก็ขนาดท่านผู้ว่าเมืองเชียงใหม่ ได้บอกแล้วว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังปลอดภัยเรื่องของโควิด-19  มาเชียงใหม่ขอย้ำว่า ไม่มีการกักตัว 14 วัน อย่างที่ข่าวลือ ……………นอกจากนี้ทางปลัด กระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือให้ทางผู้เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อบ้าน ให้เฝ้าตรวจและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน โดยให้ความสำ คัญเร่งด่วนและความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนด้านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ……………ให้ตรวจกำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น ห้างสรรพสินค้า,โรงเรียน,ร้านอาหาร,สถานประกอบการ,สถานบันเทิง,สนามกีฬา,สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น และให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเฝ้าสังเกตและกำกับ ดูแลบุคคลที่กลับเข้ามาในพื้นที่ ชุมชน เพื่อซักถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ผู้จัดกิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรม ในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

……….เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่จบแล้วค่อยมาว่าต่อ  ออกเวรก่อน …..สินในน้ำ

Related posts