#โรงบาลลานนาร่วมมือกับ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฝ้าระวังโควิด-19

ที่เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ จัดโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน การระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มของพนักงาน เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 183 คน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ซึ่งจากสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ทางกรมราชทัณฑ์จึงได้กำชับให้เรือนจำกลางเชียงใหม่ ปฏิบัติตามมาตรการฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จึงมีความจำเป็นต้องงดการให้บริการเยี่ยมญาติชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts