#ขนส่งพะเยาเปิดงานประมูล ทะเบียนรถเลขสวยหมวด กต. ได้เงินเข้ากองทุนกว่า 10 ล้าน

ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5 โดยมี นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยการประมูลดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม มีความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ที่ประมูลได้ จะได้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีภาพกราฟฟิกสวยงาม กับหมวดอักษร กต. แปลความหมาย การงานก้าวหน้า การค้าเติบโต ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีความหมายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยา การประมูลป้ายที่ผ่านมา 4 ครั้ง ได้เงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 50,591,999 บาท และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของเหตุวิกฤตของโควิด-19 อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในขาลง แต่ปรากฏว่า พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาก็ยังให้การสนับสนุนกับกิจ กรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งนี้ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จได้ยอดประมูลทั้งสิ้น 10,935,111 และเลขที่ค้างชำระ นำออกประมูลใหม่ 1,384,000 ยอดรวมทั้งหมด 12,319,111 บาทโดยจะได้นำเข้ากองทุนดังกล่าว

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts