#กสทช.จัดอบรม กสทช.จัดกิจกรรมโครงการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องของ การกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคม

ด้วยทางสำนักงาน กสทช. ภาค 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ประจำปี 2563

หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน กสทช.ภาค 3ในเขตครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งในภาวการณ์ปัจจุบันมีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ดำเนินการกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการฯ หรือการออกอากาศที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขฯลฯ การจัดอบรมครั้งนี้​ มี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฯ โดยมีพนักงาน กสทช.ในส่วนภูมิภาค ,ข้าราชการหน่วยงานตำรวจ ทหาร จำนวน 100 คน โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และนายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค3 เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts