นครสวรรค์ I ชาวบ้านร้องท่าทราย มาตรา 120 ตั้งโรงงานหวั่นรัฐเสียผลประโยชน์

ที่จังหวัดนครสวรรค์ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ว่ามีผู้ประกอบการเอกชนได้ขออนุญาติดูดทราย ตามมาตรา 120 เพื่อเป็นการขุดลอกร่องน้ำเจ้าพระยาไม่ให้ตื้นเขิน พบว่ามีการอนุญาติให้หลายท่าแต่มีที่ หมู่ 2 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ขอใบอนุญาติในการขุดลอกจากจังหวัดนครสวรรค์ในมาตรา 120 ซึ่งใบอนุญาติดังกล่าวไม่สามารถทำการตั้งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ได้และไม่มีการตรวจสอบปริมาณคิวทรายที่แน่นอน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างสงสัยร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ให้ใครมาเอาเปรียบ


จากการลงพื้นที่ พบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่คัดแยกทรายขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผิดระเบียบการขออนุญาติและมีการก่อสร้างสำนักงานทำให้เกรงว่าจะมีการดูดทรายเกินกว่าที่ขอไว้ และพบว่าผู้ประกอบการมีการทำผิดแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังได้ทุกครั้งที่ขอทำให้ชาวบ้านต่างเกรงว่ารัฐจะเสียผลประโยชน์จึงร้องเรียนมายังผู้สื่อข่าวผ่านไปยัง นายสิรัรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือไม่และวอนผู้ประกอบการช่วยขับรถบรรทุกทรายช้า ๆ เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านอีกด้วย เพราะไม่รู้จะพึ่งที่ไหนได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็เงียบหายมีแค่ลงพื้นที่แต่ไม่สามารถเอาผิดผู้ประกอบการได้เลย

Related posts