#เลขาพระสังฆราชเยี่ยมชม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษา

ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำโดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คุณกฤษดา แซ่โกย เจ้าของน้ำดื่มนาคราช และคณะ

ได้ให้การรับรองและถวายภัตตาหารเพล แด่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียน และรับชมความสามารถของนักเรียนในการแสดงวงโยธวาฑิต

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts