#จังหวัดเชียงใหม่ปิดสะพานขัวเหล็ก เนรมิตพื้นที่เป็นรันเวย์เดินแบบแฟชั่น นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ที่สะพานขัวเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนาย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการ และเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ได้ร่วมกันเปิดงานสุดยอดเดินแบบแฟชั่นโชว์ในงาน CHIANG MAI CREATIVE MIND 2020

ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกฎบัตรเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายโดยนำเอากิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นพื้นถิ่นมาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม โดยได้เนรมิตพื้นที่บนสะพานขัวเหล็ก ระยะเกือบ 100 เมตร ให้กลายเป็นรันเวย์หรือเวทีสำหรับนายแบบและนางแบบกว่า 30 คนและมีชุดมาแสดงกว่า 100 ชุด

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts