#ข่าวสังคม 24 พ.ย. 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563  สินในน้ำ  เข้าเวรรายงาน ……………มาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเราบ้าง เมื่อวานนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 10 ราย ล้วนแต่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น และพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ประกอบด้วย เยอรมนี 1 ราย,สวีเดน 1 ราย,สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย,สาธารณรัฐเช็ก 1 ราย ,เบลเยี่ยม 1 ราย ,อินเดีย 1 ราย และ สหรัฐอเมริกา 2 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,902 ราย ……………เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 2,453 ราย เป็นผู้เดินมา จากต่างประเทศ 1,449 ราย และผู้ป่วยที่ตรวจพบในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 943 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก 11 ราย รวมเป็น 3,756 ราย ยังมีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 86 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 60 ราย โดยทาง ศบค. บอกพี่น้องการ์ดอย่าตก และยังต้องเฝ้าระวัง ป้องกันโรคดังกล่าวต่อไปอีก ……………สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยท่านผู้อำนวยการ วุฒิชัย  ม่วงมัน  บอกว่า จากการที่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันหยุดยาวที่ผ่านมา ปรากฏว่า 3 วันแรก นักท่องเที่ยวแห่กันเข้าไปภายในสวนสัตว์ทะลักกว่า 10,000 คน ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นเพิ่ม ขึ้นในช่วงดังกล่าว และในเดือนธันวาคม รัฐบาลก็จัดให้มีวันหยุดยาวอีก 4 วัน คือวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางท่านผู้อำนวยการ วุฒิชัย  ม่วงมัน กำลังคิดจัดกิจกรรม ว่าจะจัดแบบไหนดี แต่รับรองว่าจัดแน่นอน โปรดคอยติดตามนะครับพี่น้อง .…………. มาที่เรื่องของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานในเขตอำเภอเมือง วันนี้ออกมาอำเภอรอบนอกกันบ้าง ที่อำเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ส.ต วัฒนะ  ณ เชียงใหม่ หมายเลข 1 , นางสาวนงลักษณ์  เตียตระกูล หมายเลข 2 , นายสมคิด  ไชย์คำ หมายเลข 3 และ นายสุคำ  ฐาปนาวิทยากุล หมายเลข 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 นางอารีย์  สุริยะ หมายเลข 1 ,นายอดูลย์  บุญใส หมายเลข 2 , นายกฤษณ์พีรัช  กรณ์กุลรัศมี หมายเลข 3, นายมฤคินทร์  ตาไฝ หมายเลข 4  เขตเลือกตั้งที่ 3  นายสายันต์  ปัญโญ หมายเลข 1 , นายจำนง  วงค์เครา หมายเลข 2 , นายวัชราภรณ์  ภูวรินทร์ยศกุล หมายเลข 3,นายวิทยา  อินทรีพงศ์ หมายเลข 4 …………….ลงมาที่อำเภอสันทราย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสังคม  แสนบุดดี หมายเลข 1 , นายสุพจน์  กองเงิน หมายเลข 2 ,นายกันตภณ  พัฒนเพธานน หมายเลข 3  เขตเลือกตั้งที่ 2 นายศรัญญ์  ใจคำ หมายเลข 1 , นายสุพล  ณ วิชัย หมายเลข 2 , ร.ต. ปวิช  พงษ์มณี หมายเลข 3 , นายสุรศักดิ์  ภีระคำ หมายเลข 4 เขตเลือกตั้งที่ 3  นางมยุรา  ตุ่นแก้ว หมายเลข 1 , นายการุณ  คุณยศยิ่ง หมายเลข 2 , นายยุทธพงษ์  แสนพรหม หมายเลข 3 มาที่อำเภอดอยสะเก็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเสฏฐวัจน์  เสทธะยะ หมายเลข 1 , นายนันท์  เครือนพรัตน์ หมายเลข 2 , นายมงคล  สุนทรแก้ว หมายเลข 3 ล นายวิรัช  บัวชุม หมายเลข 4 เขตเลือกตั้งที่ 2 นายฉลอง  เครื่องนันตา หมายเลข 1 , นางจินตนา  แท่นงาม หมายเลข 2 , นายสรพงษ์  บุญธรรม หมายเลข 3 …………….มาสายใต้ อำเภอหางดง  เขตเลือกตั้งที่ 1 นางวิทยาลักษณ์  สามใจ หมายเลข 1 , นางสาวประถมมาภรณ์  สุริยา หมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 นายกมลศิษฐ์  โรจน์ธรวิภัช หมายเลข 1 , นางสาวฌาฌาณนันท์  สุริยา หมายเลข 2 วันนี้ยังไม่หมด ขอยกเอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ พร้อมทั้งคณะกรรมการของชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่

………..วันนี้ออกเวรก่อน ………...สินในน้ำ    

Related posts