#ข่าวสังคม23 พ.ย. 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  สินในน้ำ  มาเข้าเวรเหมือนเดิม ……………..อีกไม่ถึงเดือน จะมีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกฯทั่วประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การฯจำนวน 6 คน มีใครบ้าง หลายท่านอาจจะพอทราบบ้างแล้ว แต่อาจจะมีอีกจำนวนมากที่ยังมิอาจทราบว่ามีใครลงแข่งขันกันบ้าง ผมเลยขออนุญาต หยิบมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง ก่อนที่พี่น้องจะตัดสินใจว่าจะเลือกใครมาเป็นนายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ …………….หมายเลข 1 นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร,หมายเลข 2 นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์,หมายเลข 3 นายวินิจ  จินใจ,หมายเลข 4 นายบดินทร์  กินาวงค์,หมายเลข 5 นายวสันต์  วัชวงษ์ และ หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์  สุรนันท์  ทั้ง 6 หมายเลขคือผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การฯ พี่น้องคิดว่าหมายเลขใดน่าจะได้เข้ามาคว้าเก้าอี้นายกฯไปครอง เวลานี้ ขึ้นอยู่ที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ……………ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสมบูรณ์  บุญเรือง หมายเลข 1,นางจีราภรณ์  อยู่สาตร์ หมายเลข 2,นางสาวสุรีย์รัตน์  แสงโสด หมายเลข 3 มาที่เขตเลือกตั้งที่ 2 มี นางสาวธิดารัตน์  ศิริวิทยากร หมายเลข 1,นายพจนารถ  ศรียารัณย หมายเลข 2 , นางธนกร  นาราธนานันท์ หมายเลข 3 เขตเลือกตั้งที่ 3 มีนางจิรันภรณ์  เตโชฬาร หมายเลข 1, นายพงษ์เดช  เชาว์ประยูร หมายเลข 2 , นายธนวัฒน์  ฉัตรมงคลพันธ์ หมายเลข 3 ……………เขต เลือกตั้งที่ 4 นายโกวิทย์  พิริยะอานันต์ หมายเลข 1 , นางสุภาพร  แสนสุข หมายเลข 2(เขตนี้มี 2 คน) มาที่เขตเลือกตั้งที่ 5 มีนายพิรุณ  พลฤทธิ์ หมายเลข 1 , นายธวัชชัย  กูลนรา หมายเลข 3 , ส.อ ปฐมพงศ์  พลับพลาทอง นี่คือโฉมหน้าของผุ้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การฯ ในเขตอำเมืองเมืองเชียงใหม่ ส่วนอำเภอต่างๆ ไว้พรุ่งนี้ค่อยนำมาเสนอให้รับทราบก็แล้วกัน …………….สายการบินนกแอร์ เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่ – ขอนแก่น ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 999 บาท เริ่มจองกันได้แล้วเวลานี้ โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นี้ เวลาที่ออก เชียงใหม่ –ขอน แก่น เวลาออก 17.20 น. เวลาถึง 18.35 น. ส่วนที่ ขอนแก่น – เชียงใหม่ เวลาที่ออก 19.10 เวลาที่ถึง 20.25 น. เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ เดินทางเป็นหมู่คณะ 10 ที่นั้งขึ้นไป ฟรีให้อีก 1 ที่นั้งทันที  โครงการนี้ ทางคุณ อิศเรศ  นิลอยู่ บอก เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าของนกแอร์ ใครจะจองรีบจองกันได้แล้ว …………….ชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นชมรมแห่งแรกที่เป็นกิจจะลักษณะ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกันไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งชมรมฯนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแล นักข่าว สว.(สูงวัย)ที่ยังทำหน้าที่กันอยู่ ซึ่งแต่ละคนต่างผ่านงานการทำข่าวมาทั้งชีวิต กว่า 30 ปี ร่างกายอาจจะไม่ว่องไวเหมือนแต่ก่อน แต่ว่าทุกคนยังมีมันสมองของการทำข่าว เขียนข่าว ที่ดีอยู่  ได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งที่ปรึกษา โดยมีเงินทุนสำรองไว้ก้อนหนึ่ง จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งที่ผ่านมา แม้จะไม่มากมายเท่าไหร่ แต่ถือว่าเป็นทุนของชมรมสื่อมวลชนอาวุโส จังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยงานต่างๆได้ให้การสนับสนุน และกิจกรรมครั้งต่อไปของชมรมสื่อมวลชนอาวุโส คือ การจัดกิจกรรมวิ่งพิชิตม่อนแจ่ม ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งกำลังศึกษาหาข้อมูล ถ้าทุกอย่างลงตัว ทางชมรมสื่อมวลชนฯจะแจ้งให้ทราบ ส่วนคณะกรรมการมีใครบ้าง เอาไว้พรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบครับ วันนี้ขอออกเวรก่อน ……….สินในน้ำ

Related posts