#วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทศาสนทายาท 69 รูป

ที่วัดเจ็ดยอด. นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วยนาย วุฒิสาร พนารี ประธานคณะทำงาน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และผู้แทนหน่วยงานภาคี ได้ร่วมกันประชุมหารือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมแถลงข่าว

การจัดงาน โครงการบรรพชาอุปสมบท ศาสนทายาท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2564 และในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จะมีขบวนแห่ลูกแก้วตามประเพณีล้านนาอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
บรรพชาฯได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts