#ข่าวสังคม 9 พ.ย. 63 ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  สินในน้ำรายงาน …………….มีข้อมูลสำหรับผู้ที่สูงอายุ ที่อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพมาก่อน และผู้ที่จะมีอายุ ครบ 60 ปี ในปีหน้า นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565(เกิดก่อน 2 กันยายน 2505) สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในปี 2565 ได้ตั้งบัดนี้จนถึง  พฤศจิกายน 2563 และ มกราคม-กันยายน 2564 ณ องค์กรปกครองท้องถิ่นตามภูมิลำเนา และขอเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร เป็นต้น ………….. ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา คาดว่า ไบเดน น่าจะได้เก้าอี้ประธานาธิบดีมาครอง แต่ข้อมูลผมยังไม่ชัวร์ ก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าใครได้เป็นผู้นำของสหรัฐ กลัวว่าหน้าจะแตก เอาไว้มีข้อมูลที่แน่ชัดอีกครั้ง จะมาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบกัน …………….มาที่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกฯที่เชียงใหม่ดีกว่า เวลานี้สรุปว่า มีผู้ลงเข้าประกวดทั้งหมด 6 หมายเลขด้วยกัน มาดูว่ามีใครบ้าง และใครจะคว้าเก้าอี้นายกฯตัวนี้ไปครอง หรือว่านายกคนเก่าจะได้กลับมาอีกสมัย มันก็ขึ้นอยู่ที่พี่น้องชาวบ้านว่าจะให้ใครมานั้งเก้าอี้นายกองค์การฯ …………..รายชื่อ 6 หนุ่มวัยฉกรรจ์มีรายนามดังต่อไปนี้ หมายเลข 1 นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร จากสำนักเพื่อไทย หมายเลข 2 บุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ จากสำนักเชียงใหม่คุณธรรม หมายเลข 3 วินิจ  จินใจ ไม่ปรากฏว่ามาจากสำนักไหน หรือว่าจะมาจากพลังประชารัฐ ไม่ขอฟังธง หมายเลข 4 บดินทร์  กินาวงค์ สมัครอิสระ หมายเลข 5 วสันต์  วัชวงษ์ และหมายเลข 6 เฉลิมศักดิ์  สุรนันท์ อดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ …………..ทั้ง 6 หนุ่มวัยฉกรรจ์ ทั้งหมดนี้ พี่น้องว่าใครน่าจะคว้าเก้าอี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาครอง ผมว่าน่าจะมีในใจของท่านแล้ว สำหรับสมาชิกองค์การบริการฯมีใครที่ลงพรรคไหน กลุ่มไหน ผมมีข้อมูลอยู่ในมือแล้ว  ขอเวลาให้ผมได้เอาจำนวนเขตเลือกตั้งมาลงให้ครบก่อนนะครับ น่าจะอีกสักวันสองวันนี้แหละครับ …………….มาที่เขตเลือกตั้งกันต่อนะครับ อำเภอเชียงดาวมีเขตเลือกตั้ง 2 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 ประ กอบด้วย ตำบลเมืองคอง,ตำบลเชียงดาว,ตำบลแม่นะ,ตำบลปิงโค้ง,ตำบลเมืองงาย(เขตเทศบาล ตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เฉพาะหมู่ 4,5,8 และ หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลเมืองงาย เฉพาะหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10),ตำบลทุ่งข้าวพวง (เฉพาะหมู่ที่ 5) เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยตำบลเมืองงาย(เขตเทศบาล ตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ยกเว้น หมู่ที่ 4 ,5 , 8 และหมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลเมืองงาย ยกเว้นหมู่ที่ 4 และ 10),ตำบลทุ่งข้าวพวง(ยกเว้นหมู่ที่ 5) และตำบลเมืองนะ …………….อำเภอสารภี มี 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ตำบลท่าวังตาล ,ตำบลหนองผึ้ง,ตำ บลยางเนิ้ง,ตำบลไชยสถาน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ตำบลสันทราย,ตำบลขัวมุงลตำบลท่ากว้าง,ตำบลดอนแก้ว,ตำบลหนองแฝก,ตำบลสารภี,ตำบลชมพู และ ตำบลป่าบง ……………อำเภอแม่แตงมี 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ตำบลป่าแป๋,ตำบลสบเปิง,ตำบลสันป่ายาง,ตำบลบ้านช้าง,ตำบลขี้เหล็ก,ตำบลสันมหาพน  เขตเลือกตั้งที่ 2 ปรักอบด้วย ตำบลกึ้ดช้าง,ตำบลเมืองก๋าย,ตำบลแม่แตง,ตำบลอินทขิล,ตำบลบ้านเป้า,ตำบลช่อแล และ ตำบลแม่หอพระ

วันนี้ขอออกเวรก่อน พรุ่งนี้มาว่ากันต่อ ………….สินในน้ำ

Related posts