#นครสวรรค์บ้านเราฮอต 36 เขต 42 คน

กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรายอดฮิต ส.อบจ.นครสวรรค์ 36 เขต แห่เข้าร่วมกลุ่ม 42 คน ชนกันเอง ใช้วิถี ปชต. ให้ปชช.ตัดสิน

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ผู้สมัครนายก อบจ.นครสวรรค์ เบอร์ 3 ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีผู้สมัคร ส.อบจ.นครสวรรค์ ขอเข้าร่วมกลุ่มมากเกินจำนวนเขตที่มีว่า ที่จริงแล้วทางกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเป็นกลุ่มพี่น้องเพื่อนฝูงกันทั้งนั้น ทุกคนต่างมีแนวความคิดไปในทางเดียวกัน ก่อนการรับสมัครในครั้งนี้นั้น มีผู้ที่จะลงสมัครซ้ำซ้อนในเขตเดียวกันเยอะมากกว่านี้ แต่ได้มีการพูดคุยกันเพื่อหาข้อตกลง ร่วมช่วยกันทำงานเพื่อประชาชน ดีกว่าที่จะต้องมาแข่งขันกันเอง จนในที่สุดหลายเขต หลายอำเภอสามารถตกลงกันได้

มีอยู่ 6 เขตที่ขอลงสมัครเพื่อใช้วิถีทางประชาธิปไตย คือ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน ใครได้รับความไว้วางใจ ใครได้คะแนนสูงสุดก็เข้ามาทำงานกัน ใครแพ้ก็ต้องยอมรับ และเข้ามาเป็นทีมร่วมช่วยกันทำงาน

โดยใน 6 เขตที่ลงสมัครแข่งขันกันเองมีดังนี้คือ อำเภอไพศาลีเขต 3 มี นายนิยมศักดิ์ ภักดีจันทร์ เบอร์ 3

กับ นายจรูญ แย้มประดิษฐ์ เบอร์ 6


อำเภอบรรพตพิสัย

เขต 1 มี นายชวน กรณีย์ เบอร์ 1

กับ นายอรรณพ ทาเอื้อ เบอร์ 3


อำเภอบรรพตพิสัย

เขต 3 มี

นายยงยุทธ บุญยังอนันต์ เบอร์ 3

กับ นายวินัย ดวงสุทธา เบอร์ 6


อำเภอหนองบัว

เขต 1 มี นายวรศักดิ์ นิ่มดิษฐ เบอร์ 1

กับ นายเศรษฐา พันธ์วิริยะพงษ์ เบอร์ 2


อำเภอท่าตะโก

เขต 1 มี นายเกษม ใจเอื้อ เบอร์ 1

ด.ต.เจน หมีทอง เบอร์ 3
อำเภอเก้าเลี้ยว

เขตเดียว มี นายสุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์

เบอร์ 1 กับ นายถวิล เจริญคง เบอร์ 3


/////

Related posts