#ข่าวสังคม 5 พ.ย. 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563  สินในน้ำ  เข้าเวรรายงาน …………….เดือนนี้ จะมีวันหยุดยาวถึง 4 วัน พี่น้องได้มีการวางแผนกันหรือยังว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมว่าคนเหนือก็น่า จะไปเที่ยวทะเล และผมก็เชื่อว่า คนทางทะเลเขาก็อยากจะขึ้นมาทางเหนือ อันนี้ถือเป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งมันเป็นไม่ได้ ที่จะคนทางเหนือไปเที่ยวตามภูเขา และจะให้คนทางทะเลไปเที่ยวทะเล มันผิดประเภทอยู่นา …………..มาที่การรับสมัครลงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกองค์การฯ ที่จังหวัดเชียงราย หมายเลข 1 นายมงคลชัย  ดวงแสงทอง หมายเลข 2 นางสาวอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ และหมายเลข 3 นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน์ สำหรับการที่ จังหวัดเชียงราย ได้แบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 36 เขต จาก 18 อำเภอ …………..ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย มี 7 เขต เลือกตั้ง ส่วน 3 อำเภอ มีการแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง คือ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย ส่วน 6 อำเภอ มีการแบ่งเป็น 2 เขต เลือกตั้ง คืออำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน และ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ………….. .ส่วน 8 อำเภอมีการแบ่งเป็น1 เขตเลือกตั้ง คืออำเภอเวียงชัย อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง ซึ่งมีผู้มายื่นใบสมัครอย่างครบทุกเขต ……………ส่วนรายละเอียดของจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าผมมีข้อมูลแล้วจะนำเสนอว่าเขามีกี่เขตเลือกตั้ง แต่เวลานี้ ยังมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกองค์การบริหารฯ ยังมีอยู่สองกลุ่ม มีกลุ่ม ของนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ สว.ก้อง ที่ส่งครบทุกเขตเลือกตั้ง ลงประกวดในนามของค่ายเพื่อไทย ซึ่งหน่วยก้านก็เรียกว่าไม่ธรรมดา อยู่ที่จะมีกองหนุ่นสักกี่มากน้อย โดยเคยผ่านศึกเลือกตั้งระดับประเทศมาแล้วได้หมายเลข 1 .………….  ส่วนอีกหลุ่ม คือกลุ่มของนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วถึง 2 สมัย พร้อมส่งลูกทีมลงครบทุกเขต กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมส่งเข้าประกวด ซึ่งนายบุญเลิศบอก ไม่ขออิงการเมือง ขอเป็นกลุ่มเชียงใหม่เดิมนี่แหละ ได้หมายเลข 2 ดูแล้ว อดีตนายกบุญ เลิศ น่าจะมีเหลี่ยมนิดๆ เพราะว่านั้งเป็นนายกองค์การฯมาถึง 2 สมัย แต่ก็นั้นแหละครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่ว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกใคร เพราะว่าบางคน เสียงดี แต่ไม่มีคะแนน บางคนเสียงไม่ดี แต่มีคะแนน ……………หลังจากการเลือกตั้ง นายกองค์การฯและสมาชิกองคืการฯ ผ่านไปแล้ว ปีหน้า จะมีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะว่าเวลานี้ นายกเทศมนตรีทั่วประเทศ ต่างครบวาระไปนานแล้ว แต่เพราะว่าเหตุบ้านการเมือง นายกทั้งหลาย ยังต้องปฏิบัติหน้าที่กันต่อไป และลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่าสบายกันไปเลย แต่ปีหน้า จะต้องลงจากเก้าอี้ แล้วลงมาคลุกกับพี่น้องชาวบ้านเพื่อขอคะแนน …………….สำหรับที่นครเชียงใหม่ ข่าวแว่วๆมาว่า เลือกตั้งสมัยหน้าที่จะมาถึงนี้ นายกไก่ ทัศนัย  บูรณุปกรณ์ ขอยกมือบายก่อน เพราะอยู่มานานอาจจะรู้สึกเบื่อๆ แต่จะขอให้ญาติ นาย ประพันธ์  บูรณุปกรณ์ อดีต สว. มาลงสนามแทน แต่ผมว่าทุกอย่างมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เอาอะไรกับใจคนเราชิมิพี่น้อง

วันนี้ออกเวรก่อนนะครับ ………...สินในน้ำ

Related posts