#รถกระทงใหญ่ ม.แม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง ในงานประเพณีลอยกระทง

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนรับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดระกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ภายใต้แนวคิด เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอกระทง รักษ์โลก-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประกวด นับเป็นเวลา 50 ปี ที่มหาวิทยาลัแม่โจ้ได้จัดทำรถกระทงเข้าร่วมงาน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม แสดงให้เห็นว่า แม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ใช้เวลาในการประดิษฐ์แต่ละครั้ง 3-4 เดือน โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าคอยให้การสนับสนุนเพื่อช่วยกันสานต่อ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรื่อยมา

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts