#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้อนรับ ขบวนเกียรติยศแม่โจ้สามัคคี ปันพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน

ที่ประตูโชค ประตูชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวของคุณ

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ คณะนักปั่นจากกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ และคณะศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม แม่โจ้ สามัคคี ปั่นพาอาจารย์ บุญศรีกลับบ้าน(ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน) เพื่อนำประติมากรรมฯมาติดตั้งไว้บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์แม่โจ้ บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและร่วมรำลึกถึง คุณูปการของท่าน ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นฯ อีกครั้ง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts