#ข่าวสังคม 30 ต.ค 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  สินในน้ำ  มาเข้าเวรเหมือนเดิมครับ ……………..พรุ่งเริ่มแล้ว สำหรับงานเทศกาลประเพณีลอยกระทง หรือยี่เป็ง ประจำปี 2563 พรุ่งนี้จะเป็นวันกระทงเล็ก และพรุ่งนี้ญาติโยมคงจะพากันไปลอยกระทงน้ำแม่ปิง หรือลงคลองอะไรก็แล้วแต่เอาความสะดวก ที่ท่านสบายใจ แต่ถ้าจะปล่อยโคมลอย โคมไฟ ต้องสอบถามให้แน่ใจเสียก่อนว่าสถานที่ๆท่านอยู่ มันปล่อยได้หรือไม่ กรุณาสอบถามให้ดีๆนะครับพี่น้อง ……………และถ้าพูดถึงลอยกระทง ในแต่ละปี กระทงที่ญาติโยมนำเอาไปลอยเพื่อปล่อยเคราะห์ลงในลำแม่ปิง หรือว่าลงในลำคลอง เชื่อไหมว่า ในแต่ละปี กระทงจะไปค้างตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะฝายกั้นน้ำที่บ้านป่าแดด เยอะมาก เพราะ ว่าเคราะห์ของแต่ละท่านจะลอยมาติดรวมกันที่นี่ สร้างให้เจ้าหน้าที่ๆเขาเก็บกระทงเพื่อนำไปทิ้งต้องมารับเคราะห์ของพวกท่าน บางปีเก็บเป็นอาทิตย์ๆกว่าเคราะห์ของพวกท่านจะหมดไปจากน้ำแม่ปิง …………….ถ้าเป็นไปได้ความคิดของผมนะครับว่า พี่น้องถ้าหากว่าจะมาลอยกระทงในลำแม่ปิง หรือลำน้ำอะไรก็แล้วแต่ ผมว่าญาติโยมจะไม่หากระทงที่เขาทำด้วยวัตถุที่ย่อยสลาย อย่างกระทงที่ทำจากขนมปัง นอกจากท่านจะนำไปลอยปล่อยเคราะห์แล้ว ท่านยังได้บุญถึง สองต่อ ต่อแรกท่านไม่ต้องไปสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่พวกเขาจะต้องลงไปเก็บกระทงของท่านไปทิ้ง ต่อที่สอง เหมือนกันท่านได้ให้อาหารปลาที่อยู่ในลำน้ำปิง หรือลำน้ำคลอง แบบนี้พี่น้องว่าจะดีหรือเปล่า.……………คราวนี้มาถึงเรื่องการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) ขึ้นสู่อากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปการอนุญาตให้จุดและปล่อยโคมต่างๆ ขึ้นสู่อากาศ โดยอนุญาตให้มีการปล่อยในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 10 อำเภอ โดยอนุญาตให้จุดและปล่อยฯโคมลอย โคมไฟ โคมควัน รวมทั้งสิ้น 15,909 โคม และอนุญาตโคมควันทั้งสิ้น 22 โคม ……………มี 1 อำเภอสันกำแพง อนุญาตให้จุดฯโคมลอย โคมไฟ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 – 21.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม CAD ชาติพันธ์ล้านนา จำนวน 2,000 โคม โดยมีนายญาญเดช  ชุ่มชูวัฒน์ เป็นผู้ขออนุญาต , 2 อำเภอจอมทอง อนุญาตให้จุดฯโคมควัน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น ณ ลานหลังวัดแม่สอย โดยมี ประธานสภาวัฒนธรรม เป็นผู้ขออนุญาต, 3 อำเภอแม่ริม อนุญาตให้จุดฯโคมลอย โคมไฟ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2,000  โคม โดยมี นายวันชัย  ประมูลจะโก เป็นผู้ขออนุญาต .……………. 4 อำเภอสะเมิง อนุญาตให้มีการจุดฯทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยทุกอนุญาตให้จุดฯโคมลอย โคมไฟ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. รวมทั้งสิ้น 539 โคม และให้จุดฯ โคมควัน ในเวลา 10.00 – 12.00 น. รวมทั้งสิ้น 42 โคม สถานที่ ที่ได้รับอนุญาตทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ลานเอนกประสงค์บ้านท่าศาลา โดยมีนาย จีรภัทร  สารศรี เป็นผู้ขออนุญาต,ลานเอนกประสงค์วัดยั้งเมิน โดยมีนาย ประดิษฐ์  เขียวอ่อน เป็นผู้ขออนุญาต,ลานเอนกประสงค์ วัดแม่สาบเหนือ มีนายวิชาญ  วังพฤกษ์ เป็นผู้ขออนุญาต,ลานเอนกประสงค์วัดสะเมิง มีนายชาติชาย  ใจกันทะ เป็นผู้ขออนุญาต และที่ลานเอนกประสงค์ วัดบ้านป้อก มีนายอรรถพล  ไชยชะชนะ เป็นผู้ขออนุญาต  ยังไม่หมด ขอยกยอดเอาไว้พรุ่งนี้นะครับ วันนี้ขอออกเวรก่อนละครับ …………….สินในน้ำ

Related posts