#นายกจิตตเกษมณ์ เชิญถ่ายภาพกับ แป๊ะฉ่ายแป๊ะไช้เกาะญวน # โชคดีร้อยอย่าง

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เชิญแวะเที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ กลางเมืองปากน้ำโพ “คลองเกาะญวน”

ถ่าพภาพที่ระลึก “แป๊ะฉ่าย ผักกาดขาว “ พ้องเสียงกับ แป๊ะไช้ โชคดีร้อยอย่าง
อย่าลืมไปถ่ายรูปกันนะ #แป๊ะฉ่ายแป๊ะไช้เกาะญวน # โชคดีร้อยอย่าง

ธนิศา.   (พัช).    รายงาน

Related posts