#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานวันวิภาตบุญศรี พร้อมขบวนเกียรติยศ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดงาน วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย พร้อมจัดขบวนเกียรติยศและพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย รำลึกชาตกาล 104 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ลานประตูโชค-ประตูชัย และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในปีนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว และในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พิธีวางพวงมาลางานวันวิภาตฯ โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ข้างสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts