#พ่อเมืองเชียงใหม่มอบโอกาส ให้เด็กๆที่ห่างไกลเข้าเยี่ยมชม สวนสัตว์เชียงใหม่แหล่งเรียนรู้

ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และคณะวิทยากรฯของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียน บ้านน้ำหอม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

โดยโครงการดังกล่าวทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโอกาสให้เด็กๆที่อยู่ห่างไกล ได้เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยทางคณะวิทยากรของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้พาเด็กๆเยี่ยมชมและบรรยายความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลอดชีวิต ให้คณะนักเรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts