#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมลอยกระทง ชมสัตว์ป่าประทีปเบิกฟ้า

ด้วยเทศกาลประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงประจำปี 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่มีหลากหลายกิจกรรมเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด จะขึ้นมาเที่ยวรับลมหนาวในช่วงลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่กันจำนวนมาก และที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ จะได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา
โดยในปีนี้ กับกิจกรรม ลอยกระทง ชมสัตว์ป่า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่ พร้อมขอเชิญชวนนักท่อง เที่ยวมาร่วมจุดผางประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาธรรมชาติในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมกับชมการแสดงชุดพิเศษ แสง สี ลอยกระทงยามค่ำคืน ในวันที่ 30-31 ตุลาคม และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. โดยทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมกระทงอาหารปลาสำหรับลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาลงสู่ทะเลสาบสวอนเลค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-999000

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts