#SUN เซ็นสัญญา UAC ร่วมโครงการผลิตพลังงาน กับการผลิตก๊าซชีวภาพ

ด้วยทาง ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซันสวีท จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมลงนามสัญญากับบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ UAC ทำโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ จากซังข้าวโพด กำลังการผลิต 1 เมกกะวัตต์ เสริมความแข็งแกร่งด้านพลังงานสะอาด ณ บริษัทซัน สวีท จำกัด (มหาชน)

พร้อมกันนี้ ดร.องอาจ ได้กล่าวว่า จากการดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพลังงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการเติบโตธุรกิจ จึงจัดทำโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากซังข้าวโพดขึ้น โดยร่วม มือกับ UAC ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ด้านนายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมให้ SUN ขยายศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานมากยิ่งขึ้น โดยโครงการจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้งานได้ ภายในปีหน้า

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts