#อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการขโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอน โครงการพัฒนาศักยภาพู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ในหัวข้อ การเล่นเกมรุกสมัยใหม่ Attacking Soccer Mastering The Modern Game ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีอาจารย์ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ เป็นวิทยากร ตลอดหลักสูตร

 

Related posts