#ผู้บังคับการกองบิน 41 เข้าเยี่ยมคำนักผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7

ที่ห้องรับรอง กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41

เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อเป็นการแนะนำตนและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 เนื่องในโอกาสเข้ามารับต่ำแหน่ง ใหม่ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts