#ผู้ว่าเมืองพ่อขุนจัดประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค กับสถานการณ์แพร่ระบาดฯ

ที่ห้องประชุม พญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

เพื่อชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งในประเทศเมียนมา และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดงานประจำปี หรือกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมตัวเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทางผู้ว่าได้กล่าวว่า ศปก.ตำบล ต้องให้ความสำคัญต่อการรับรู้ ความเข้าใจและตื่นตัวแก่ประชาชน ไม่ให้ประชาชนให้ที่พำนักในหมู่บ้านแก่บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้ใด หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อความไม่ประมาท

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts