#ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯ พร้อมบุตร จัดงานคล้ายวันเกิดให้แก่ นางไพลิน ถวายเพลพระ ทอดผ้าป่า

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯ ได้เป็นผูจัดงานวันเกิดให้แก่ นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์

ณ วัดวังจิก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีและถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมทอดผ้าป่าและได้นำคณะประกอบด้วยประธานชุมชน,สมาชิกสภา,กรรมการชุมชนไปไหว้พระ เพื่อขอพรเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ ที่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดพระลอย วัดพระนอน

หลังจากนั้นได้กลับมาที่โรงงานปลาร้าจ่าวิรัชและจ่าวิรัช  Out let เพื่อให้คณะได้เป่าเค็กวันเกิดให้แก่นายกหญิงแกร่งพร้อมร่วมอวยพรและมอบของขวัญให้แก่นางไพลิน โตอิ้มนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักของทุกคนชาวท่าน้ำอ้อยม่วงหักด้วยความรักและเคารพเป็นอย่างยิ่ง

ธนิศา  (พัช)      รายงาน

 

Related posts