#โรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยคัดกรอง ตรวจโรคโควิด -19

ด้วยทางโรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ได้นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ค้นหาผู้ติดเชื้อและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเชิงรุก ณ ร้าน Ditter

เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพนักงานของร้าน Ditter และร้าน แรด ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากว่า 126 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน ซึ่งการออกปฏิบัติงานออกหน่วย ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและอุปกรณ์ในการตรวจแล็บครบถ้วนตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการยืนยันในความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts