#รองผู้ว่าฯ นครสวรรค์ ห่วงใยผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องทับทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีโครงการอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะปฏิบัติให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 255 คนระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563

เพื่อให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพิ่มขึ้นกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างงานกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ซึ่งอาสาสมัครฯที่ผ่านการอบรมแล้ว จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ เพื่อรองรับผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ และสังคม

อาคม นครสวรรค์
0966968995

Related posts