#ประชาชนจิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ที่บริเวณลานหลังวัดเทพนิมิต ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาคบพิตร พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยมีประชาชน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นปกคลุม 2 ฝั่งคลองแม่ข่า ทำความสะอาดริมฝั่งคลอง ทำการปรับหน้าดินขุดลอกคลองแม่ข่า และปรับแต่งภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts