#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อย หน้าบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูป พร้อมร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยมีข้าราชการทุกภาคส่วน สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts