สังคมชาวบ้าน. ถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563  สินในน้ำ  เข้าเวรรายงาน …………..ผมติดค้างท่านในเรื่องของจุดห้ามปล่อยโคมไฟ โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ในปีนี้ ทาง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล  นราดิศร ได้กล่าวว่า  การพิจารณาอนุญาตของนายอำเภอท้องที่ ในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ ให้นำพระราชบัญญัติการเดินอากาศ(ฉบับที่ 14) พ.ศ 2562 มาประกอบการพิจารณา …………….โดยห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศในพื้นที่ มีทั้งหมด 5 อำเภอที่ถือเป็นเขตห้าม ………….ประกอบไปด้วย 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกตำบลจำนวน 16 ตำบล ของจังหวัดเชียงใหม่ , 2 อำเภอหางดง ครอบคลุมทุกตำบล จำนวน 11 ตำบล, 3 อำเภอสารภี จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลขัวมุง ดอนแก้ว,ท่าวังตาล และหนองผึ้ง , 4 อำเภอแม่ริม จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลดอนแก้ว,ริมใต้และแม่สา   และ 5 อำเภอสันทราย จำนวน 1 ตำบลคือ ตำบลหนองหาร …………..นอกจากนี้ยังมีสถานที่นอกเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 คือบริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น – ลงสนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น – ลง ของเครื่องบินห่างข้างละ 4,6 กิโลเมตร และระยะทางยาง 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน และเส้นทางการบิน เข้า – ออก สนามบินเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องยื่นขอใบรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน คือสิ้นสุดวันอนุญาตคือในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ ……………ทั้งนี้หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องโทษระวางจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ กรณีกระทำการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อนให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศภายในเขตปลอดภัย ในการเดินอากาศ และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ …………….วันนี้ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องของเรา ผมเลยเอาข้อมูลในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือพลุ บั้งไฟ ตะไล หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันคล้ายคลึงกันตามที่ท่านรองรัฐพล ได้แจ้งให้ทราบแล้ว พี่น้องก็อย่าไปฝืนหรือว่าอย่าไปแอบปล่อยหรือทำการใดๆ เพราะว่าเดียวนี้เรื่องการติดตามผู้กระทำความผิดมันมีเทคโนโลยี อย่าคิดว่าทำแล้วจะไม่มีใครรู้ จะให้ดีงดไปเลยปลอดภัยกว่า ผมก็ไม่อยากให้พี่น้องต้องตกเป็นผู้กระทำความผิด ต้องเสียเงิน เสียเวลา อันนี้ผมถือว่า ท่านรองผู้ว่ารัฐพล นราดิศร ท่านก็ด้วยเป็นห่วงพี่น้องเช่นกัน ท่านถึงได้ออกมาเตือนกันล่วงหน้าก่อน ……………แนวคิดดีในเชิงรุกของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี วันเพ็ญ  มังศรี ที่ได้นำเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกขึ้นเหนือ เพื่อมาขอคำชี้แนะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อดิศร  กำเนิดศิริ  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อถือเป็นข้อมูลในการที่จังหวัดเพชรบุรีจะยื่นเรื่องเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของเพชรบุรีในการผลักดันสู่เมืองสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพราะว่าเมืองเพชรบุรีก็มีอะไรที่ดีๆเหมือนกัน

……………..วันนี้ออกเวรก่อนครับ ………...สินในน้ำ

Related posts