ข่าวสังคม 10 ต.ค 63 ถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  สินในน้ำ  เข้าเวรรายงานครับ ……………มีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าให้จับตา พายุดีเปรสชันลูกใหม่ ที่เริ่มเข้าไทยมาแล้วตั้งแต่เมื่อวาน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย แต่ผมว่าลูกนี้น่าจะเป็นลูกสุด ท้าย แต่ก็ไม่แน่อาจจะตกหนักหรืออาจจะไม่ตกเลย ทุกอย่างมันเป็นไปได้ อีกอย่างที่บ้านเรามันก็ผ่านมาแล้ว ผมว่าน่าจะไม่มีแล้วละ แต่ก็ระวังเอาไว้มันก็ไม่เสียหายชิมิ ……………มาย้ำกันอีกครั้งเผื่อว่ากิจกรรมของงานประเพณียี่เป็งหรือว่าลอยกระทง  ด้วยทาง นายรัฐพล  นราดิศร รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพ ณียี่เป็งขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทย โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย ………….ส่วนกิจกรรมที่นิยมของนักท่องเที่ยวส่วนมาก ในระยะหลายปีที่ผ่านมา คือการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน(ว่าวฮม) ซึ่งมีการปล่อยกันเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานเขตปลอดภัยในการเดินอากาศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหาย อัคคีภัยแก่บ้านเรือน …….. ……..ด้วยเหตุนี้จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม)หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำอย่างใดเพื่อให้โคมลอย โคมไฟ หรือโคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแห่งท้องที่และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศของจังหวัด ……………โดยให้กระทำได้เฉพาะในวันลอยกระทง(กระทงเล็ก) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยอนุญาตให้จุดและปล่อยได้ในช่วงเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไปเท่านั้น ยกเว้นเฉพาะการปล่อยโคมควัน(ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อยได้ เฉพาะช่วงเวลา 10.00 ถึง เวลา 12.00 น. และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12(กระทงใหญ่) อนุญาตให้จุดหรือปล่อยได้เฉพาะเวลา 19.00 น.ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป นอกจากนี้ให้กระทำได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงคืน 31 ธันวาคมของทุกปี เอาไว้พรุ่งนี้จะมาแจ้งในเรื่องของพื้นที่ๆห้ามปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน ว่ามีที่ไหนบ้าง …………….ถือเป็นข่าวดีของนักเดินทาง ที่จะไปไปท่องเที่ยวยังเมืองผู้ดี โดยทางประเทศอังกฤษ ประกาศยกเว้น 2 ประเทศที่เดินทางเข้าประเทศและไม่ต้องกักตัว 14 วัน มีประเทศสิงคโปร และ ประเทศไทยเรา เท่ากับว่าเวลานี้ใครที่จะเดินทางไปอังกฤษไปกันได้เพราะไม่มีการกักตัว แต่ถ้าจะให้ชัวร์จริงๆ ก่อนจะเดินทางขอให้สอบถามข้อมูลกันให้ระเอียดก่อนเดินทางน่าจะดีนะครับ เดียวก็จะโทษกัน ..……

วันนี้ออกเวรละครับ ……………สินในน้ำ

Related posts