#ข่าวสังคม 8 ต.ค 63. ชาวบ้านถิ่นล้านนา. สินในน้ำ

ข่าวสังคมประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563  สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ ……………..วันก่อนผมยังติดค้างท่านในเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เงินเข้า 3 รายการ ได้ครบทุกคน สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือว่าไม่มีบัตร หมดสิทธิ์ที่จะได้รับ ซึ่งว่านก่อนผมได้แจ้งข้อมูลไปแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ใช้ได้ เพราะว่าโครงการนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลา และผมได้แจ้งไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง เพียงแต่มันยังไม่หมด วันนี้เลยจะมาขอต่อในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับ …………..นอกจากค่ารถโดยสารประจำทาง หรือว่ารถทัวร์ และรถไฟแล้ว ยังมีวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งผู้ถือบัตรฯจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ……………ยังมีส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลซีพี หรือก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อคน ต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯจะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ด้วยการนำบัตรฯไปซื้อก๊าซกับร้านที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ …………….สำหรับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเติมจำนวน 500 บาท ดังกล่าว จะโอนเข้าภายในเดือนนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีขั้นตอนในการขอจัดสรรงบประมาณจาก พ.ร.ก กู้เงิน 1 ล้าน ล้านบาท ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการจ่ายเงินได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้ หรือตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้ง …………….ส่วนพี่น้องที่ต้องการอยากจะลงทะเบียนเพื่อขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ออกมาส่งสัญญาณแล้วว่า คงต้องเลื่อนไปการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ออกไปก่อน โดยอาจจะเป็นช่วงปลายปี 63 หรืออาจจะต้นปี 64 เพราะว่าล่าสุดความชัดเจนยังไม่ปรากฏว่าจะให้ลงเมื่อใด ………….อย่างไรก็ตาม ในการลงทะเบียนรอบใหม่ ทางกระทรวงฯมีแนวโน้มจะปรับเงื่อนไขเรื่องรายได้ จากการพิจารณารายได้ส่วนบุคคล เป็นการพิจารณารายได้ของครอบครัว เช่นหากพ่อรวยก็จะถือว่าครอบครัวนี้รวยเป็นต้น ส่วนจะเพิ่มวงเงินความช่วยเหลือด้านต่างๆให้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจำนวนผู้ลงทะ เบียนเข้ามาก่อน ส่วนรายละเอียดหรือความคืบหน้าต่างๆ ผมจะติดตามมานำเสนอกันต่อไป ถือว่า ผมได้ให้ข้อมูลครบถ้วนกระบวนการแล้วนะครับพี่น้อง …………..โครงการพัฒนาศักยภาพของเมืองเพชรบุรี เตรียมยกพลขึ้นเหนือ  เพื่อมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยในการนี้ เพื่อให้เกิดการ บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯดังกล่าว จึงได้ยกพลขึ้นเหนือและเลือกที่เมืองเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสร้างสรรค์ในประเทศ ซึ่งเมืองเชียงใหม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยกำหนดขึ้นมาในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 นี้ .…………..นำโดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คุณวันเพ็ญ  มังศรี,คุณกรรณิกา  เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี,คุณรัฐกร  ทองเทพ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ,คุณวสันต์  กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี และ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านที่จะเดินทางมาในครั้งนี้

……………วันนี้ออกเวรละครับ …………...สินในน้ำ  

Related posts