#เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานเกษตร

ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่​ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดเวทีสัมมนาวิชาการ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี​ นาง​ เขมวรรณ​ ดวงจันทร์​ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับและเพื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลกว่า 250 คน เข้าร่วม ทั้งนี้การกำหนดแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดโมเดลการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด ที่สามารถพัฒนาอาชีพการเกษตรมีรายได้ที่แน่นอนมีชีวิตที่ดีและมั่นคงต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts