#จิตอาสาเชียงใหม่ร่วมกัน พัฒนาโรงพยาบาลสันทราย เนื่องในวันมหิดลประจำปี 63

ที่โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบสันทราย เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย กิจกรรมครั้งนี้รองผู้ว่าฯหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในอาคารของโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความสะอาด รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts